"Öteki" Üzerinden Hesaplaşma: Celâl Nuri ve Abdullah Cevdet'in Avrupa Tartışmaları Hakkında Bir Değerlendirme

Türklerin Avrupalılarla ilişkilerinin uzun tarihi seyri her iki tarafın kimlik oluşum sürecinde belirleyici etki yapmış görünmektedir. Avrupalılara karşı uzun süre üstünlük sağladıktan sonra önce denkliklerini, ardından da üstünlüklerini kabul süreci Türk kimliğinde kalıcı izler bırakmıştır. Bu tür bir etki ortamında yetişen son dönem Osmanlı aydınlarından bir grubun oluşturduğu Garbcılar hareketinin iki önemli ismi, Celal Nuri ve Doktor Abdullah Cevdet Avrupa'ya karşı takınılması gereken tavır konusunda sert tartışmalar yapmışlardır. Bu makalede esas olarak, Balkan harplerinin akabinde Avrupa'ya karşı husumetle mi, muhabbetle mi yaklaşılacağı konusunda yapılan tartışmalar incelenmektedir. Bu çerçevede ele alınan hususlardan biri de, tek medeniyet anlayışına karşı geliştirilen fikirler ve bu tartışmaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadar nasıl bir seyir izlediğidir. Tufan BUZPINAR
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.