Bir iktisat klasiği olarak İbn Haldun'un Mukaddime'si

İbn Haldun'un, sadece iktisatta değil, en genel anlamda sosyal bilimde yeni bir metodoloji geliştirdiği şaheseri Mukaddime, pek çok açıdan bir "iktisat klasiği" olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir. Mukaddime'nin birçok alanda kendisinden önceki çalışmaları süzerek içerdiği; eserin iktisatçı veya daha geniş anlamda sosyal bilimci olsun olmasın her ciddi okur-yazar tarafından kaynak olarak kullanıldığı; iktisat dışı araştırma alanlarının gündemlerini etkilediği ve etkisinin zaman ve mekan üstü olduğu aşikârdır. Bu makalede İbn Haldun'un, sadece modern iktisatçıları en fazla uğraştıran birkaç konudaki (işbölümü ve üretkenlik, ulusal ekonomi-politik, iktisat psikolojisi ve küresel ekonomi-politik) düşüncelerine değinilecektir. Mustafa ÖZEL
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.