.

DÎVÂN
"MEDENİYET VE DÜZEN" SAYISIYLA OKUYUCULARIN KARŞISINDA

Türkiye'deki ilim hayatında derinden hissedilen bir ihtiyaca cevap verme ve mevcut ya da yetişmekte olan ilim adamlarının birikimlerinin yoğrulduğu bir harman oluşturma amacıyla yayın hayatına başlayan Dîvân, geçen on bir yıl içinde 149 yazarın 225 yazısına sayfalarında yer verdi.
1996 yılından bu yana düzenli olarak yayınlanan Dîvân on ikinci yılına girdiği bu sayısıyla (22. sayı) birlikte, okuyucusunun karşısına yeni çehresiyle çıkıyor. Herhalde bu değişikliklerin en önemlisi, derginin alt başlığı olan İlmî Araştırmalar ibaresinde yaptığımız yeni düzenlemedir. Bu sayımızdan itibaren Dîvân isminin açıklayıcı alt başlığı olarak derginin muhteva ve gayesini daha iyi yansıtmak amacıyla Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi (Journal of Interdisciplinary Studies) ifadesini kullanacağız. Gerek kapak tasarımı gerekse iç düzenleme noktasında yaptığımız teknik değişiklikleri bir kenara bırakırsak, muhtevayla ilgili bu sayıdan itibaren iki nokta üzerinde daha ısrarcı olma azim ve kararlılığındayız. Birincisi, derginin her sayısının mümkün olduğu oranda konulu olarak hazırlanması; ikincisi ise sayıca az, ancak yüksek ilmî nitelikleri haiz yazılara yer verilmesi.
Muhtevaya dair sıraladığımız bu değişiklikleri yirmi ikinci sayımızda görmeniz mümkün: Daha önce İslam Düşüncesi, Batı Düşüncesi, Osmanlı, Japonya, Türk Düşüncesi (Klasik ve Modern dönem) ve İbn Haldun özel sayılarıyla okuyucularının karşına çıkan Dîvân'ın 22. sayısında "medeniyet" ve "düzen" kavramlarını, felsefî, tarihî, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele almayı hedefledik. Bu çerçevede 22. sayımızda yer alan yazılar şunlar:

Fred DALLMAYR
Dünya Düzeni ve Vatandaşlık: Ulus-Devletin Ötesinde Yeni İmkânlar
World Order and Citizenship: Paths beyond the Nation-State

TU WEIMING
"Aydınlanma Zihniyeti"nin Ötesi: Antropokozmik Bir Bakış Açısı
Beyond the "Enlightenment Mentality": An Antropocosmic Perspective

Cemil AYDIN
Emperyalizm Karşıtı Bir İmparatorluk: Osmanlı Tecrübesi Işığında 19. Yüzyıl Dünya Düzeni
An Anti-Imperialist Empire? Ottoman Lessons on the Nature of 19th Century World Order

Hayrettin YÜCESOY
Allah'ın Halifesi, Dünyanın Kadısı: Bir Dünya İmparatorluğu Olarak Hilafet
God's Caliph and World's Judge: The Caliphate as a World Empire

Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Kaotik Bilgiden Senkronik Bilgiye Bir İktisat Tarihi Teorisyeni: Mehmet Genç
From the Chaotic Knowledge to the Synchronic: Mehmet Genç as a Theorist of Economic HistoryYorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.