EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

DÎVÂN: DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR DERGİSİ

1996 yılında yayın hayatına başlayan DÎVÂN, 2007 yılına kadar DÎVÂN: İlmî Araştırmalar ve bu tarihten sonra DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ismiyle yayınlanmıştır. Uluslararası hakemli bir dergi olan DÎVÂN, yılda iki defa yayınlanmaktadır. DÎVÂN sosyal ve beşerî bilimler alanlarında mukayeseli ve disiplinlerarası bir yaklaşımı benimseyen özgün araştırma ve yorumları içeren makaleler, araştırma notları ve kitap değerlendirmelerine Türkçe veya İngilizce olarak yer vermektedir.

Yazıların yayınına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir. Yayınlanmayan yazılar iade edilmez. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi ULAKBİM, Worldwide Political Science Abstracts, Internatioal Political Science Abstracts (IPSA), Index Islamicus, Turkologischer Anzeiger, Ebsco Publishing, MLA International Bibliography ve Asos Index tarafından taranmaktadır.

 

Sahibi

Bilim ve Sanat Vakfı

 

Yazı İşleri Müdürü

Mustafa Özel

 

Editör

Abdurrahman Atçıl, Sabancı Üniversitesi

 

Yayın Kurulu

Ahmet Okumuş, Bilim ve Sanat Vakfı

Faruk Deniz, Bilim ve Sanat Vakfı

Halil İbrahim Düzenli, Samsun Üniversitesi

M. Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi

Mustafa Demiray, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Macit Karagözoğlu, Marmara Üniversitesi

Nurullah Ardıç, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ayşe Başaran, Boğaziçi Üniversitesi

Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi

 

Danışma Kurulu

Abdullah Yavaş, University of Wisconsin

Alparslan Açıkgenç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Dimitri Gutas, Yale University

Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi

Fred Dallmayr, University of Notre Dame

Engin Deniz Akarlı, İstanbul Şehir Üniversitesi

Evengelia Balta, National Hellenic Research Foundation, Athens

Hızır Murat Köse, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

İ. Kafi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Jamil Ragep, McGill University

Lejla Demiri, Eberhard Karls Universität Tübingen

M. Akif Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi

Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi

Richard Falk, Princeton University

 

Kitap Değerlendirme Editörleri

M. Talha Çiçek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

M. Enes Topgül, Marmara Üniversitesi

 

Yardımcı Editör

Volkan Uzundağ, İstanbul Şehir Üniversitesi

Selim Tekke