Sahibi

Bilim ve Sanat Vakfı

 

 

Yazı İşleri Müdürü

Mustafa Özel (İstanbul)

 

Editör

Mehmet Akif Kayapınar, İstanbul Üniversitesi

 

Yayın Kurulu

Ahmet Okumuş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniveristesi (İstanbul)

Ayşe Başaran, Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)

Faruk Deniz, Bilim ve Sanat Vakfı (İstanbul)

Halil İbrahim Düzenli, Samsun Üniversitesi (Samsun)

Hümeyra Özturan, Marmara Üniversitesi (İstanbul)

M. Cüneyt Kaya, İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Mustafa Demiray, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İstanbul)

Macit Karagözoğlu, Marmara Üniversitesi (İstanbul)

Nurullah Ardıç, Marmara Üniversitesi (İstanbul)

 

Danışma Kurulu

Abdullah Yavaş, University of Wisconsin (Madison, A.B.D.)

Alparslan Açıkgenç, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Dimitri Gutas, Yale University (New Haven, A.B.D.)

Fazıl Önder Sönmez, Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)

Fred Dallmayr, University of Notre Dame (South Bend, A.B.D.)

Engin Deniz Akarlı, Brown University (Providence)

Evengelia Balta, National Hellenic Research Foundation (Atina)

Hızır Murat Köse, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul)

İ. Kafi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İstanbul)

İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul)

Jamil Ragep, McGill University (Montreal,Canada)

Lejla Demiri, Eberhard Karls Universität Tübingen (Almanya)

M. Akif Aydın, İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul)

Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi (İstanbul)

Richard Falk, Princeton University (Princeton, A. B. D)

 

Kitap Değerlendirme Editörleri

M. Enes Topgül, Marmara Üniversitesi (İstanbul)

 

Yabancı Dil Editörü

Hugh Jefferson Turner

 

Editör Yardımcısı:

Uğur Topal