Yazarlar

Abdurrahman ATÇIL

1979'da İstanbul'da doğdu. 1999'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2002'de Osmanlı Mahkeme Prosedürü ve Kadıların Görevleri isimli teziyle Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini aldı. Hâlen Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir