Yayın Takvimi

DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. 30 Haziran sayısı için makalelerin son teslim tarihi 1 Nisan, 31 Aralık sayısı için 1 Ekim’dir. Araştırma notu, kitâbiyat, vefeyât gibi makale dışındaki yazı türleri ise ilgili sayının çıkışından bir ay öncesine kadar kabul edilmektedir.