Yazarlar

Hüseyin Gazi TOPDEMİR

Erzurum/Aşkale'de doğdu (1962). İlkokulu 1972'de Aşkale'de, ortaokul ve lise öğrenimimi ise Ankara'da tamamladıktan sonra, 1985'te Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. 1987 yılında, adı geçen fakültenin Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında Kemâlüddîn el-Fârîsî'nin İbn el-Heysem'in Kitâb el-Menâzır Adlı Optik Kitabına Yazdığı Açıklamanın Yakan Kürelerdeki Kırılmaya Ait Bölümünün Çevirisi ve Kritiği başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1994'te Işığın Niteliği ve Görme Kuramı Adlı Bir Optik Eseri Üzerine Araştırma başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Bölümü'nde doktor ünvanı aldı. Halen aynı fakültede öğretim üyeliği görevini (Doç. Dr.) sürdürmektedir. Bilimsel çalışma alanları, bilim tarihi ve bilim felsefesi üzerine olan Topdemir, özellikle fizik tarihi (mekanik, hareket ve optik), Pozitivizm ve Post-Pozitivizm üzerine yoğunlaşmaktadır. Topdemir aynı zamanda Türk Felsefe Derneği'nde yönetim kurulu üyesi ve Türk Bilim Tarihi Kurumu'nun üyesidir