Yazarlar

İbrahim MARAŞ

1967 yılında Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğdu. Kaman Lisesi'nden (1984) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu (1989). Aynı fakültede Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslâm Felsefesi Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı (1990). Çalışmalarını Türk Düşünce Tarihi üzerine yoğunlaştıran Maraş, Molla Lütfi'nin Felsefî ve Kelâmî Görüşleri isimli teziyle yüksek lisansını (1992), İdil-Ural Türklerinde Ceditçilik (Yenilikçilik) Düşüncesi (1850-1917) adlı teziyle doktorasını tamamladı (2000). Yurt içinde ve yurt dışında birçok sempozyuma tebliğci olarak katıldı. 1995-1996'da Tataristan ve Başkırdistan'da inceleme ve araştırmalarda bulundu. 2001-2002 yılı Nisan-Ocak döneminde Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (TİKA) proje desteği ile “Günümüz Tataristanı'nın Sosyo-Kültürel Yapısı” isimli ortak kitap çalışmasının proje yürütme kurulu başkanlığını Tataristan ve Türkiye'de yürüttü. 2002-2003 öğretim döneminde Hartum Üniversitesi'nde (Sudan) öğretim elemanı olarak görevlendirildi. Biri telif (Türk Dünyasında Dini Yenileşme-1850-1917, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002), diğeri Tatarca'dan sadeleştirme (İslâm'ın Elifbâsı, Musa Carullah, Seba Yayınları, Ankara 1997) basılmış iki eseri ve çeşitli dergilerde ve ansiklopedilerde yayımlanmış makaleleri bulunan Maraş'ın ayrıca Türkiye'de ve yurt dışında halen yayımlanma aşamasında olan makale ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. Başta Tatarca ve Başkırtça olmak üzere Türk şiveleri ile, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerini iyi derecede bilen Maraş, evli ve iki çocuk babasıdır