Yazarlar

Kemal Faruk MOLLA

1980 Karabük doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Samsun ve İstanbul'da tamamladı. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet tezini Ali Şükrü b. Muhammed'in Risâle-i Adliyye fi Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adlı metni üzerine hazırladı. Halen Osmanlı düşüncesi alanında çalışmalarına devam etmektedir.