Yazarlar

Kemal SAYAR

1966 yılında Ordu'da doğdu. Eskişehir Anadolu Lisesi (1983) ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni (1989) bitirdi. Psikiyatri uzmanı (1995) ve doçenti (2000) oldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Londra Guys' Hospital Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Çorlu Askeri Hastanesi, Montreal McGill Üniversitesi Sosyal ve Transkültürel Psikiyatri Bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Bir dönem özel bir televizyon kanalında kültürel içerikli programlar hazırladı. Halen öğretim üyeliği ve psikiyatri hekimliğiniıı yanısıra, edebiyat ve yazı uğraşısını sür dürmektedir. Onu yabancı dergilerde olmak üzere, hakemli ilmi dergilerde yayınlanmış seksen civarında makalesi vardır. Yayınlanmış eserleri: Şiir Hızır ve Roza (1992), İki Güneş Arasında (1995), Ricat (2003). Otoyol Uykusu (1996). Makale/Deneme: Antipsikiyatri (1992, 1997), Hüzün Hastalığı (1995), Olmak Cesareti (1997), Psikiyatri ve Kültür (2000), Sufi Psikolojisi/Bilgeliğin Ruhu, Ruhun Bilgeliği (2000), Ruh Hastalığını Anlamak (1991, 2001), Bir Bilim Olarak Psikiyatri (1992, 2001), Kendine İyi Bak (2001), Özgürlüğün Baş Dönmesi (2001), Kültür ve Ruh Sağlığı/Küreselleşme Koşullarında Kültürel Psikiyatri (2003). Çeviri: R.D. Laing'den Yaşantının Politikası (1993).