Yazarlar

Mehmet ANIK

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi (2001). Aynı bölümde “Eğitimde Yenileşme ve Türkiye'de Lise Sosyoloji Ders Kitapları” başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı (2005).