Yazarlar

Mehmet GENÇ

1934 yılında Artvin'de doğdu. 1958'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. 1959-60 yıllarında Ankara Valiliği'nde Maiyet Memurluğu ve Şereflikoçhisar Kazasında Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 1960'da İ.Ü. İktisat Fakültesi'nin Türkiye İktisat Tarihi Enstitüsü'nde merhum Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan'ın yanında Osmanlı İktisat Tarihi araştırmalarına başladı. Halen M.Ü. Tarih Bölümünde, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde ve İ.T.Ü.Toplumsal Bilimler Bölümünde Osmanlı İktisat Tarihi ve Tarih Metodolisi dersleri vermektedir. Osmanlı İktisat ve MaliyeTarihi alanında yayınlanmış yirmiden fazla araştırması vardır.