Yazarlar

Muhammed Usame ONUŞ

1989 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında aynı üniversitede “Hırakî’nin el-Muhtasar’ı ve Hanbelî Mezhebine Etkisi” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren Onuş hâlen TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı adayı olarak görev yapmaktadır.