Yazarlar

Mustafa GÜNDÜZ

01.01.1976'da Gülnar'da doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını “Türk Basınında Sekiz Yıllık Eğitim: 28 Şubat-15 Eylül Tarihleri Arası Ulusal ve Yerel Basın” ve doktorasını “II.Meşrutiyet Dönemi Eğitim ve Modernleşme Aracı Olarak Süreli Yayınlar: Türk Yurdu, İçtihad ve Sebilü'r-Reşad Mecmuaları” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı ESTT'nda yaptı. Eğitim sosyolojisi ve sosyoloji tarihi, Türk düşünce tarihi, Türk ve dünya edebiyatı konularıyla ilgileniyor.