Yazarlar

Mustafa ŞENTOP

İlk ve orta öğrenimini Tekirdağ'da tamamladı. 1991'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü'nde XIX ve XX. Yüzyılda Osmanlı Şer‘iyye Mahkemelerinde Temyiz ve İstinaf adlı teziyle yüksek lisansını (1995), Osmanlı Devleti'nde Kazaskerlik isimli çalışmasıyla da doktorasını (2002) tamamladı. Şentop, hâlen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır