Yazarlar

Nergiz YILMAZ AYDOĞDU

1977 yılında Hacıbektaş/Nevşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mucur/Kırşehir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1997'de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Ortadoğu İslam Ülkeleri Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 1998 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, 2000 yılında Namık Kemal'de Siyasi Kavramlar başlıklı tezi ile tamamladı. 2001 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda doktora programına devam etmektedir