Yazarlar

Şükran FAZLIOĞLU

Çanakkale'de doğdu (1970). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi (1987-1990). Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde “İzhâr el-Esrâr li-el-Birgivî: Dirâset ve Tahkîk” adlı çalışmasıyla yüksek lisans yaptı (Amman, 1991-1995). Marmara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalında “Modern Mısır Romanında Türk İmajı (1800-1914)” isimli teziyle doktorasını tamamladı (1996-2001). Şükran Fazlıoğlu, Osmanlı Dönemi Arap Dili ve eğitimi ile klasik ve modern dönem Arap Edebiyatı'ndaki Türk imajı konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.