Yazarlar

Ahmet YAMAN

M.U. İlahiyat Fakültesi (1989), DİB İstanbul Haseki Eğitim Merkezi (1992) ve M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndeıı (1996) mezun oldu. Bir süre imam ve vaiz olarak görev yaptıktan sonra SU. İlahiyat Fakültesi'ne intisap etti. 1999 yılında doçent oldu. Halen aynı fakültenin İslam Hukuku Ana Bilim Dalı'nda ö üyesi olarak görev yapmaktadır. Birçok makale ve çevirisinin yanında şu çalışmaları yayımlanmıştır: İslam Hukukunda Uluslararası İlişkiler (Ankara 1998), İslam Devletler Hukukunda Savaş (İstanbul 1998), İslam Aile Hukuku (İstanbul 1999, Konya 2002), İslam Hukukunun Oluşum Süreci ve Sonrasında Siyaset Hukuk İlişkisi (İstanbul 1999), Makasid ve İctihad: İslam Hukuk Felsefrsi Araştırmaları (Konya 2002).