TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Wan LEI

Malaya Üniversitesi’nde tarih araştırmalarında doktorasını tamamlayan ve Çin Hui-ology Topluluğu üyesi olan Wan Lei, halen Fatih Üniversitesi’nde docent olarak görev yapmaktadır.