Yazarlar

Ayhan BIÇAK

1956 yılında Erzincan'da doğdu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde 1985 yılında yüksek lisansını, 1992 yılında Platon'un Tarih Kavrayışı adlı çalışmayla doktorasını tamamladı. Sözkonusu bölümde öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak tarih felsefesi, hukuk felsefesi ve değer felsefesi dersleri vermektedir. Tarih ve siyaset felsefeleri hakkında çeşitli makaleleri yayınlanan Bıçak'ın, Tarih Düşüncesi üst başlığı altında, Tarih Düşüncesinin Oluşumu, Felsefe ve Tarih, Tarih Felsefesinin Oluşumu ve Tarih Metafizikleri adlı kitapları (Dergâh Yayınları, İstanbul 2004-2005) yayınlanmıştır