Yazarlar

Aziz DOĞANAY

1968 yılında Giresun'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhib Anasanat Dalı'ndan mezun oldu (1991). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını yaptı (1994). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görev yaptı (1993-1994). M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı'nda ilk, M.Ü. Sosyal Bilimler Ensitüsü İlahiyat Anabilim Dalı'nda da ikinci doktorasını tamamladı (2002). Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslâm Sanatları Tarihi Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını daha çok Osmanlı mimarî tezyînâtı üzerine yoğunlaştıran Doğanay, Sanat Tarihi Derneği üyesidir