Yazarlar

Cengiz KALLEK

1960 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi (1982). Bir yandan TDV İslam Ansiklopedisi'nde telif ve redaksiyon uzmanı olarak çalışırken Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslâm Hukuku yüksek lisansı (1989) ve İktisat Tarihi doktorası yaptı (1994). Malezya'daki Uluslararası İslâm Üniversitesi (IIUM) İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi'nde (1994-96) ve Uluslararası İslâm Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü'nde (ISTAC, 1997-99) öğretim üyeliği görevinde bulundu. Halen TDV İslâm Araştırmaları Merkezi'nde araştırma uzmanı olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri (Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, İstanbul: Bilim ve Sanat Vakfı, 1992; Asr-ı Saâdet'te Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997) dışında çeşitli makaleleri ve pek çok ansiklopedi maddesi yayımlanmıştır.