TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Hüseyin Yılmaz. Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought

Cumhur Bekar

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.