TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Ömer Faruk Akpınar. Rivayet Asrında İllet -Bezzâr Örneği-

Türkiye’de ilelü’l-hadis hakkındaki ilk çalışmalarda konu çoğunlukla genel hatlarıyla ve teorik düzeyde incelenirken özellikle 2015’ten sonraki çalışmalarda, bu ilmin alt meselelerinin literatürden seçilen müstakil eserler bağlamında ve daha spesifik olarak tetkik edildiği görülür. Bu değişimin erken dönem hadis tenkit faaliyetinin daha net anlaşılmasına katkı sağladığı şüphesizdir. Ancak ilgili araştırmaların çoğunda konunun problematik olarak değil, tasvirî bir metotla ele alınması modern hadis tartışmalarında ilelü’l-hadis ilminden istifade edilmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla rivayet ve tenkit tarihinin gelişim seyrini dikkate alan tahlil ağırlıklı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Ömer Faruk Akpınar’ın burada tahlil edilecek olan ve rivayet asrında illet kavramının kullanımı ile illeti tespit dayanaklarına dair eseri, 2018 senesinde tamamlanan Rivayet Asrında İllet -Bezzâr Örneği- başlıklı doktora tezinin kitaplaştırılmış hâlidir.

Ayşe Güler
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.