TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Aileen R. Das. Galen and The Arabic Reception of Plato’s Timaeus

Platon’un Timaios’u, diğer metinleri arasında literatürde üzerine en çok çalışma yapılmış diyaloglarından biridir ve metne yönelik ilgi, yalnızca çağdaş çalışmalarla sınırlı değildir. Diyalog, Antik Dönem’de ve Orta Çağ boyunca Platon’un en önemli metinlerinden birisi olmayı sürdürmüştür. Bunda diyaloğun, nispeten erken dönemde yapılmış Latince çevirilerinin bulunması ve uzun süre Platon’dan ulaşan yegâne metin olma özelliğini koruması da etkilidir. Aileen R. Das’ın Galen and the Arabic Reception of Plato’s Timaeus kitabı ise temel olarak Galen’in (ö. 200) Timaios okumasını ve bu okumanın Orta Çağ’da, İslam düşüncesi üzerindeki etkisini incelemeyi öneren ilk metinlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Merve Nur Yaman
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.