TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Ali Albayrak. Buhârî’nin Kaynakları ve Fuad Sezgin

Fuad Sezgin’in (ö. 2018) yarım asrı aşkın bir süredir hakkında ayrıntılı ve eleştirel bir çalışma yapılmayan Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar  isimli kitabı, Ali Albayrak tarafından Buhârî’nin Kaynakları ve Fuad Sezgin  adlı eserde etraflıca incelenmiştir.

Mehmet Sait Kurtuluş
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.