TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Hasan Spiker. Things as They Are: Nafs al-amr and the Ontological Foundations of Objective Truth

Nefsü’l-emr problemi öncelikle epistemoloji ve metafizik ile ilişkili olup İslam düşüncesinin tüm ekollerinin ele aldığı ve farklı teoriler geliştirdiği bir konudur. Hasan Spiker’ın 2017 yılında yayınladığı bu eser nefsü’l-emr konusunda yazılmış ilk, kapsamlı müstakil çalışmadır. 2021 yılında gözden geçirilip düzenlenen eserin bazı bölümlerinde yeni kısımlar ve tartışmalar eklenmiştir. Kitap belli bir ismi merkeze almaksızın müteahhir dönem İbn Sînâcılık, geç dönem kelam ve Ekberîlik geleneklerinin tamamının konuya epistemik ve metafizik yaklaşımlarını göstermek istemektedir. Yazar, konunun anlaşılması için Batı düşüncesinin önemli isimlerine ve epistemolojide ele alınan birçok tartışmaya da çalışmasında yer verir.

M. Maşuk Aktaş
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.