TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

“İMPARATORLUĞUN İKTİSAT TARİHÇİSİ”: MEHMET GENÇ (1934-2021) Hayatı, Kişiliği, Eserleri

Mehmet Genç hocamızın aramızdan ayrılışının üzerinden yaklaşık üç ay kadar bir zaman geçti ve onu artık merhum hocamız olarak anmaya başladık. Zaman nasıl da çabuk geçiyor. On yedinci yüzyılın mutasavvıf mütefekkiri Aziz Mahmud Hüdai’nin duru Türkçesiyle söylediği gibi, “Günler gelip geçmekteler, kuşlar gibi uçmaktalar.” Merhum hocamızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz.

Bu yazıda Mehmet Genç’in hayatı, kişiliği ve eserlerinin genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Hayatındaki önemli kırılma noktaları, kendisini etkileyen kişiler, mekanlar ve tarihler gözden geçirilecek, daha sonra yaşadıkları hadiselerin ve karşılaşmaların kişiliğine nasıl tesir ettiği değerlendirilecek ve nihayet akademik serüveninin izi sürülecek ve bu izlekte ürettiği çalışmalar üzerinde durulacaktır. Ayrıca ek kısmında akademik faaliyet ve yayınlarının yer aldığı bir envantere yer verilecektir. 

Coşkun ÇAKIR
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.