Sean W. Anthony. Muhammad and the Empires of Faith: The Making of the Prophet of Islam

Ohio State Üniversitesi Yakın Doğu Dil ve Kültürleri bölümünden Sean Anthony’nin son kitabı Batılı literatürde Hz. Peygamber algısının ulaştığı noktayı ve İslam dışı kaynakları klasik İslam tarihi kitaplardaki merkez anlatıya bazen bir alternatif bazen de onları tamamlayıcı veriler olarak gören yaklaşımları takip imkânı sunar.

Muhammed Enes Topgül
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.