Ayman S. Ibrahim. Conversion to Islam Competing Themes in Early Islamic Historiography.

Ayman S. İbrahim’in doktora tezinin yayına hazırlanmış hâli olan Conversion to Islam’ın Competing Themes in Early Islamic Historiography şeklindeki alt başlığı, ihtida ve İslamlaşma olgularını, tarihyazıcılığı açısından değerlendiren bir çalışmayla karşı karşıya olduğumuzu ima etmektedir. Giriş ve Sonuç kısımları dâhil olmak üzere beş bölümden oluşan kitap, hicri ilk üç yüzyılda telif edilmiş kaynakları merkeze almıştır.

Kevser Beyazyüz Sipahioğlu
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.