Thomas Bauer. Dünyanın Tekdüzeleşmesi: Müphemlik ve Çeşitlilik Kaybı Üzerine

Thomas Bauer’in burada kritik edeceğimiz Dünyanın Tekdüzeleşmesi: Müphemlik ve Çeşitlilik Kaybı Üzerine isimli eserin temel problemini isminden anlaşılacağı üzere “tekdüzeleşme ve çeşitlilik” anahtar kavramları ve bunlar arasında gerilim oluşturur. Bauer’in Türkçe yayımlanmış bir diğer kitabı olan Müphemlik Kültürü ve İslam da aynı şekilde müphemlik kavramı etrafında bu sorunsalı analiz eder. Aslında eserin dünyanın mevcut durumunda genel olarak “problem” olarak görülmeyen ancak geleceğe doğru projeksiyonla bugünden sıkıntıları hissedilen çok önemli bir konuya odaklandığı söylenebilir.

Mustafa Tekin
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.