Yazarlar

Gülgûn UYAR

1967 yılında Ankara'da doğdu. 1985 yılında Kadıköy İmam-Hatip Lisesi'nden, 1990'da M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 senesinde “Hz. Muhammed'in Risâlet Öncesi Hayatına Dâir Bazı Rivâyet Farklarının Tesbiti” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003'te “Siyasî ve İctimaî Hayatta Ali-Fâtıma Evlâdı (260/873'e kadar)” adlı çalışmasıyla doktor oldu. Hâlen M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde İslâm Tarihi Anabilim dalında araştırma görevlisidir.