Yazarlar

Gültekin YILDIZ

1973 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Özel Alman Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi programında hazırladığı “Osmanlı Devleti’nde Hapishane Islahatı (1839-1908) teziyle yüksek lisans ve “Osmanlı Kara Ordusunda Yeniden Yapılanma ve Sosyo-Politik Etkileri” teziyle doktorasını tamamladı. 1998 tarihinden bu yana Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Son dönem Osmanlı tarihi üzerinde kaleme aldığı makalelerinin yanı sıra, Almanca ve İngilizceden yaptığı makale ve kitap çevirileri bulunmaktadır.