Yazarlar

Günhan BÖREKÇİ

Ohio State Üniversitesi Tarih Bölümü’nde 2002 yılından beri sürdüğü doktora çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Doktora tezi, Sultan I. Ahmed dönemindeki (1603-1617) iktidar ve intisab ilişkilerine dair olup, genel ilgi alanları erken modern dönem Osmanlı siyasî, askerî ve sosyal tarihi ile karşılaştırmalı 17. yüzyıl krizidir. Kaleme aldığı ansiklopedi maddeleri dışında, yeniçerilerin yaylım-ateş taktiği kullanmasına dair 2006 yılında yayınlanmış bir makalesi bulunmaktadır.