EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies ISSN 1309-6834

Yazarlar

Halil AYDINALP

Ankara'da doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi’nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi’nde “İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör” isimli teziyle doktor unvanı aldı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Sosyolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.