Yazarlar

Hatice KELPETİN-ARPAGUŞ

Edirne'de doğdu, ilk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1990'da mezun oldu. Aynı fakültede Kelam Anabilim dalında yüksek lisans (1992) ve doktora yaptı (2000). Aynı fakülteye araştırma görevlisi olarak atandı (1993). 2002-2003 yılında sahasıyla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitti. Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynakları isimli (İstanbul 2001, Çamlıca yay.) eseri yanında TDV İslâm Ansiklopedisi'nde yayınlanmış maddeleri ve değişik dergilerde alanıyla ilgili araştırma ve makaleleri bulunmaktadır.