Yazarlar

İsmail KARA

1955’te Güneyce/Rize’de doğdu. İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu (1973), İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü (1977) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi (1986). Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdikten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı. Bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve Dergâh dergisinin yayın heyetinde yer aldı, yayın müdürlüğü yaptı. 1980-1995 arası St. Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’nda din dersi öğretmenliği yaptı. “İslamcılara Göre Meşrutiyet İdaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru (1993) oldu. 1995’te Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi'ne intisap etti. 2000 yılında Türk-İslam Düşüncesi Tarihi doçenti, 2006’da İslam Felsefesi profesörü oldu. Hâlen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir. Eserleri: Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi (I, 1986; II, 1987; III, 1994), İslamcıların Siyasi Görüşleri (1994), Şeyh Efendinin Rüyasındaki Türkiye (1998), Amel Defteri (1998), Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998), Kutuz Hoca’nın Hatıraları (2000), Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi (2001), Din ile Modernleşme Arasında: Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri (2003), Hilafet Risaleleri I-V (2002-2005), Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri – Hatıralar, Yorumlar, Tetkikler, (Ali Birinci ile birlikte, 2005), Sözü Dilde Hayali Gözde (2005), Hanya/Girit Mevlevihanesi (2006), Aramakla Bulunmaz (2007), Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam (2008). Ayrıca Nurettin Topçu’nun külliyatı, Namık Kemal’in makaleleri, Süheyl Ünver’in İstanbul’la ilgili eserleri ve babasının hatıraları başta olmak üzere bazı eserleri yayına hazırladı, kendi memleketi Rize bölgesinin kültürü ile ilgili yayınlar yaptı.