Yazarlar

Ömer TÜRKER

20.08.1975’te Kırıkkale/Keskin’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kırıkkale’de, liseyi Bursa’da tamamladı. 1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) burslusu olarak bu merkezde çalışmaya başladı. 1999’da “Mukatil b. Süleyman’ın Tevil Anlayışı” başlıklı, erken dönem Kur’an tefsirinin teorik temellerini irdeleyen yüksek lisans tezini (Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2006’da da “Seyyid Şerif Cürcanî’nin Te’vil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı doktora tezini (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) tamamladım. Halen TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Katkıda bulunduğu sayılar