Yazarlar

Osman GÜMAN

1976’da Kayseri’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (1998). Aynı üniversitede 2000 yılında “”XIX. Yüzyılda Nimet-i İslam Çerçevesinde İlmihal Fıkhı” isimli teziyle yüksek lisansını, 2006 yılında ise “Nahiv-Fıkıh Usulü İlişkisi –el-İsnevî Örneği-” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Hâlen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arab Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak görev yapan Güman’ın yayınlanmış telif ve tercüme eserleri bulunmaktadır.