Yazarlar

Tamer YILDIRIM

1977’de Rize'de doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans programını 2002 yılında “Kierkegaard’ın Din Felsefesi” adlı çalışmasıyla tamamladı. 2008 yılında “Feuerbach’ın Din Felsefesi” adlı tezle aynı anabilim dalında doktora programını tamamladı. Hâlen Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.