Yazarlar

Arzu M. NURDOĞAN

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta olup, doktorasını 1996 yılında “Osmanlı Modernleşme Sürecinde İlköğretim (1869-1922)” başlıklı tezle tamamlamıştır. Bir yıl sonra, 19. yüzyılda Türkiye ve İngiltere’deki İlköğretimde Modernleşme Hareketleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma konulu projesini tamamlamıştır. Esas olarak, Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıldaki eğitim sistemi, kurumları, işleyişi ve anlayışı üzerine çalışmakta olan Nurdoğan’ın, bu konuda yurtiçi ve yurtdışında yayınladığı makalelerden bazıları şunlardır: “Lord Shall Be Taught To Egypt: The Girls’ Boarding School in Babelluk (1892-1923)”, Education, 129/4 (Summer 2009); “A Comparative Analysis of Educational Reforms in Ottoman and British Empires: Schooling and Curricular Issues (1870-1908)”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 13/49 (Ankara 2007); “Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinde Sosyal Dayanışma Fikrinin Doğuşu:Muallim Cemiyetleri (1908-1914)”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sy. 17 (İstanbul 2007); “A Comparative Analysis of Childhood Perception in the Nineteenth Century”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 10/36 (Şubat 2008-Nisan 2008).