Yazarlar

Ertuğrul ZENGİN

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü 2008 yılında bitiren Ertuğrul Zengin, aynı üniversitenin Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsünden The Political and Social Thought of Satı Bey: Exploring the Ideology of Ottoman Patriot” isimli tezini savunarak 2010 yılında mezun oldu. Hâlen Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Bir Toplumsal Hareket Olarak Akıncılar: Türkiye’de İslamcı Öznenin Kurulumu ve Eylemi başlıklı doktora çalışmasını sürdürmektedir.