Yazarlar

Fatih BAYRAM

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölü-mü mezunu olup yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi Ta-rih Bölümü’nde tamamladı. Chicago Üniversitesi Ortadoğu Araştırma-ları Merkezi’nde misafir öğrenci olarak bir akademik yıl boyunca ders-ler aldı. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda (TİKA) dört yıl süreyle uzman olarak görev yaptıktan sonra IRCICA’da (İslam Ta-rih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) araştırmacı olarak çalışmış ve daha sonra Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi kürsüsünde öğretim üyeliği yapmıştır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ulus-lararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih kürsüsünde öğretim üyeliği yapmaktadır.