Steven C. Judd. ‘Abd al-Rahman b. ‘Amr al-Awza‘i.

Oneworld Academic’in İslam dünyasının önde gelen kişilerinin biyografilerinden 
oluşan “Makers of Muslim World” serisi kapsamında yayımladığı Steven C. Judd’un çalışması amel-i ehl-i Şam’ın temsilcisi Evzâî’nin (ö. 157/774) hayatını çeşitli yönlerden ele alıyor. Altı ana bölümden oluşan kitabın Birinci Bölümünde Evzâî’nin hayatı ve ilmî yönüne dair kaynaklar tartışılır. İkinci Bölümde Evzâî’nin fıkhi/hukuki yönü, Üçüncü Bölümde ilgili dönemdeki ilmî ortam, Dördüncü Bölümde onun kelami yönü, Beşinci Bölümde siyasilerle ilişkileri, Altıncı Bölümde ise ilmî mirası ele alınır.

Adem Sarı
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.