Türkiye'nin Çağdaş Tarihine İlişkin Bazı Gözlemler

Osmanlı Devleti'nin son döneminde başlayan yenileşme hareketleri; zamanla toplum hayatımızın hemen her alanını etkileyen ve ülkemizin geleceğini şekillendiren bir nitelik kazandı. Günümüz itibariyle de entelektüel hayatımızın en merkezî problemlerinden birini oluşturuyor. Batılılaşma, modernleşme, batıcılaşma vb. gibi çok farklı anlamları olan kavramlarla tanımlanmaya çalışılan bu süreç hakkındaki literatür gerek adlandırma, gerek dönemlendirme ve gerekse bu süreçle hedeflenen şeyler konusunda pek çok tartışmayı içerir. Bu yazıda batılılaşma literatüründe karşımıza çıkan belli başlı değerlendirme biçimleri ele alınmaktadır. Batılılaşma süreciyle ilgili meselelerin araştırmacılarımız tarafından nasıl ele alındığı eleştirel bir biçimde değerlendirilmiş ve modernleşme tarihimizin hala aydınlatılmayı bekleyen pek çok soruyu barındırdığı da gösterilmeye gayret edilmiştir. Yücel BULUT
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.