II. Meşrûtiyet Devri Türk Hikâyesinde Kadın Etrafında Gelişen Modernleşme Tartışmaları

II. Meşrûtiyet devri (1908-1918), modernleşen Türkiye'nin Tanzimat'tan sonraki önemli bir eşiğidir. Bu makalede II. Meşrûtiyet devri modernleşme hareketi içinde hikâyeye yansıyan “kadın” problemleri incelenmiştir. Makale, “Tesettür Meselesi”, “Harem Tartışması”, “Kadın Haklarının Talep Edilmesi” ve “Değişen Kadın” alt başlıklarından oluşur. Hikâyelerde Osmanlı'nın değişen yaşamında Türk kadınının gelenekle modern arasında yaşadığı ikiliğe vurgu yapılmıştır. Kadın hakları ve özellikle kadının boşanma hakkı elde etmesi hikâyelerde teşvik görmesine rağmen, tesettürün tamamen kalkmasına dair bir ifadeye cesaret edilememiştir. Bu çalışmayla küçük hikâyelerin aynasından hareketle Osmanlı'nın çöküş döneminde, modernleşme sürecindeki Türk insanı gözlemlenmektedir.
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.