Kaotik Bilgiden Senkronik Bilgiye Bir İktisat Tarihi Teorisyeni: Mehmet Genç

Bu makale, akademik çalışmalarıyla Osmanlı iktisat tarihi alanına paha biçilmez katkılarda bulunan Mehmet Genç'in zihin dünyasını takip etmek suretiyle bilimsel serüvenini ve ulaştığı sonuçları bir bütün olarak ortaya koyup tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Makale, okuyucuya Genç'in kısa hayat hikayesini sunduktan sonra, bilim, iktisat, tarih, iktisat tarihi tasavvurunu, çalışmaları boyunca kullandığı metodolojiyi ve çalışmalarının neticesinde ulaştığı sonuçları gözler önüne sermeye çalışacaktır. Sonuç bölümü, Mehmet Genç'in bulgularının tasnifi ve gelişimine tahsis edilmiştir. Bu makalenin yazarının Genç'in akademik çalışmalarıyla ilgili ulaştığı öncelikli şahsî bulgular, Genç tarafından Osmanlı iktisadına dair çizilen robot resmin farz edildiğinden daha kapsamlı olduğu, Osmanlı araştırmalarında kullanılan metodolojinin değiştirilmesi gerektiği, geleneksel önyargılı yaklaşımların terk edilmesinin lüzumu ve Osmanlı iktisat tarihi hakkında yapılacak keşiflerin çok boyutlu olmasının zorunlu oluşu etrafında yoğunlaşmaktadır. Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.