Yazarlar

Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı (1991). Yüksek lisans derecesini “Azgelişmişlik ve Gelişmişlik Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle Selçuk Üniversitesi’nden (1993), doktora derecesini ise “Cumhuriyet Dönemi İktisadi Planlama ve Beş Yıllık Kalkınma Planlarının İstihdam Açısından İncelenmesi” isimli çalışmasıyla Marmara Üniversitesi’nden aldı (1998). Osmanlı İthalatı: İzmir Gümrüğü Örneği (İstanbul 2007) ve Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler: Avrupa ve Osmanlı Devleti (Konya 2001) isimli iki kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan Küçükkalay, 1999’dan bu yana Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde doçent olarak görev yapmaktadır.