Pax-Amerikana Neden İmkansız?<br>Kadim Çin Dünya Düzeninin Çağdaş Amerikan Dünya Düzeniyle Mukayesesi.</br>

Soğuk Savaş'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri, küresel hegemonya için rekabet etmek yerine 11 Eylül?ün de gösterdiği üzere dünyayı yönetmeye başladı. 11 Eylül, Amerikan siyasî döngüsünü kırmamış, sadece öncelik listesinde değişikliklere sebep olarak Amerika'nın çıkarlarını elde etme yöntemini değiştirmiştir. Irak Savaşı sonrasında, "ülkeye katkıda bulunma", "bölgesel barışa katkıda bulunma" ve "dünya için kanun koyma" söylemleri, Bush yönetiminin temel platformları olmuştur. Rasyonel çıkarlar elde etmek, tatmin edici bir uluslararası düzen kurmaya çalışmak ve meşru hegemonik güç arayışı, Bush'un "dünya yönetiminin" "ana teması"nı teşkil etmektedir. "Göğün altındaki her şey" şeklindeki Çin dünya düzenine göre hegemonya peşindeki bir davada rasyonellik, meşruiyet ve hedeflerin örtüşmesi sağlanırsa, hegemonya sağlanmış olur. Bu üç istek arasındaki uyuşmazlık veya çelişki ise hegemonyanın sonu demektir. Amerika da bu kuralın bir istisnası değildir. Irak Savaşı sonrasında dünya, Amerika'nın ikincil konuma düşüşüne şahit oluyor ve bu, Pax-Amerikana'nın imkansızlığının bir göstergesidir. Yiwei WANG
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.