Arap Kültüründe Çeviri Çalışmaları ve Huneyn b. İshâk Ekolü

Kadim Yunan tabiplerinin Arapça ve Süryanîceye çevrilen eserlerine yönelik literal telif talepleri doğrultusunda meydana gelen bibliyografik çalışmalar, aynı zamanda bu alandaki çeviri çalışmaları sürecinin gelişimi hakkında aydınlatıcı bilgiler içermektedir. Bu taleplerden hareketle Huneyn b. İshâk'ın Alî b. Yahyâ için yazdığı risale, alandaki çeviri ve telif literatürüne gösterilen entelektüel ve toplumsal ilgiyi takip etme imkanı sağlamaktadır. Bu bakımdan eser, kültür tarihinin bu yönüyle ilgili sorunlarının çözümüne ışık tutan kıymetli bir vesikadır. Bu çalışmada Huneyn?in bu risalesinin içeriği, sözü edilen durumlar açısından incelenerek değerlendirilmiştir. Eyyüp TANRIVERDİ
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.